M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Aktualności


Życzenia Wielkanocne


Dodano 18 kwietnia 2019 o godz. 08:38


SPISY GOŁĘBI


Dodano 1 kwietnia 2019 o godz. 20:59

DO DNIA 20-04-2019 ODDZIAŁY PRZEŚLĄ SPISY GOŁĘBI- JEDEN CAŁY I JEDNĄ 50-TKE NA ADRES VICE D.S LOTOWYCH -ZŁOTKOWSKI ZBIGNIEW 59-700 BOLESŁAWIEC UL. K MIARKI 23/3

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES OKREGU.

WG. REGULAMINU W KATEGORIACH MP.

                                                 & -2-

Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym Oddziale w terminie do 15 kwietnia 2019 roku spis gołębi dorosłych w ilości do 50 sztuk( identyczny jak do GMP). Oddziały niezwłocznie dostarczają spisy do Zarządu Okręgu w formie drukowanej i elektronicznej wygenerowane z programów obliczeniowych wraz z planem lotów, na którym zaznaczone są loty do GMP. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 29 kwietnia te spisy i plany lotów do Zarządu Głównego w formie elektronicznej ( zapisane w formacie PDF ) na adres mailowy : zg-spisy@pzhgp.pl . Spisy wysłane po terminie będą podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom których dotyczą.


Protokół OWZD 2019


Dodano 29 marca 2019 o godz. 13:02


ZEBRANIE ZARZĄDU OKRĘGU


Dodano 26 marca 2019 o godz. 21:28

W dniu 29-03-2019/piatek/ o godz. 18.00 w Uboczu 300 odbedzie sie zebranie Zarządu Okregu


Komunikat 1/2019 PZHGP


Dodano 24 marca 2019 o godz. 20:16

Komunikat nr 1/2019 z dnia 23.02.2019r

w sprawach odnoszacych się do podjętych Uchwał ZG PZHGP


Wybraliśmy PREZESA OKRĘGU


Dodano 24 marca 2019 o godz. 19:42

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Jelenia Góra.

  W wyniku głosowania -  Nowym Prezesem Okręgu został wybrany

Marian Mitera

- obecny Prezes Oddziału 087 Bolesławiec

Prezes Okręgu Jelenia Góra

 


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Jelenia Góra


Dodano 10 marca 2019 o godz. 21:47

Uwaga!

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Jelenia Góra odbędzie się dnia 24.03.2019r (Niedziela) w Bolesławcu, RESTAURACJA PODKOWA, dojazd zgodnie z zamieszczoną mapą. Trasa BOLESŁAWIEC - ZGORZELEC

Początek zebrania godz. 11.00


zawieszony członek PZHGP


Dodano 25 lutego 2019 o godz. 21:42

KLIK --->>WYKŁADNIA PRAWNA -ZAWIESZONY CZŁONEK<<---

BARDZO PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE OPINII PRAWNEJ

Czy można zawiesić członkostwo w stowarzyszeniu?

można, ale wówczas, gdy przewiduje to statut stowarzyszenia.

Kancelaria - Trzeci Sektor

 

OPINIA PRAWNA

Wyjaśnienie:

W statucie musi zostać uregulowane, w jakim trybie dokonuje się takiej czynności, a więc, czy to członek może złożyć podanie w tej sprawie np. do Zarządu, bo wyjeżdża na długi okres za granicę i nie jest w stanie pełnić wówczas swoich członkowskich obowiązków, czy jest to sankcja np. za niepłacenie składek czy nieprzestrzeganie innych postanowień statutu i decyduje o tym np. Zarząd, Komisja Rewizyjna, czy Sąd Koleżeński, bez udziału osoby, której członkostwo ma zostać zawieszone.

Po podjęciu decyzji o zawieszeniu, członka przestają wiązać obowiązki członkowskie, a są to najczęściej: aktywne uczestnictwo w pracach i działalności Stowarzyszenia, przestrzeganie Statutu, i uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych aktów wewnętrznych, regularne opłacanie składek członkowskich.

 

Podobnie, przez okres zawieszenia nie będzie on miał uprawnień przysługujących każdemu członkowi stowarzyszenia, czyli np.: prawa do uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków i prawa głosu odnośnie wszelkich podejmowanych na nim uchwał, biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz stowarzyszenia, prawa do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności stowarzyszenia, do zgłaszania Zarządowi wniosków, związanych z działalnością stowarzyszenia, czy do innych, bardziej specyficznych uprawnień konkretnych stowarzyszeń, zapisanych w ich statutach, takich jak: noszenie odznaki organizacyjnej, dostępu do wewnętrznych baz informacyjnych, czy korzystania z sal szkoleniowych stowarzyszenia.

 

Pomimo, że zawieszony członek nie ma możliwości korzystania ze swoich praw, ani konieczności wykonywania obowiązków członkowskich, jedno się nie zmienia: wciąż jest członkiem stowarzyszenia i nie zostaje skreślony z listy członków.

 

Jeżeli jesteś członkiem zarządu stowarzyszenia i masz możliwość podjęcia decyzji o zawieszeniu członka, pamiętaj, że nie będzie on musiał wówczas płacić składki, a jeżeli sam chcesz zawiesić swoje członkostwo, pamiętaj, że nie będziesz mógł brać udziału w Walnym Zebraniu Członków i kandydować do władz stowarzyszenia.

 

Opinię udostępnia

Kancelaria Trzeci Sektor

Sp. z o.o.

 


INFORMACJA


Dodano 10 lutego 2019 o godz. 20:35

NA PODSTAWIE PKT.9 -KOUNIKATU ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP

Z DNIA 05-12-2017

PREZYDIUM ZARZADU OKRĘGU DOKONAŁO WYLICZENIA ILOŚCI

DELEGATÓW NA WALNE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OKRĘGU W MIESIĄCU

  MARCU 2019r.

POSZCZEGÓLNYM ODDZIAŁOM PRZYSŁUGUJĄ  NASTĘPUJĄCE

ILOŚCI DELEGATÓW:

-ODDZIAŁ 087-BOLESŁAWIEC -12 -DELEGATÓW

- ODDZIAŁ LUBAŃ 092- 10-DELEGATÓW

-ODDZIAŁ 0432-KARKONOSZE- 10-DELEGATÓW

- ODDZIAŁ 0489-KWISA- 13- DELEGATÓW

KOMUNIKAT ZARZADU GŁÓWNEGO Z DNIA 05-12-2017

OTRZYMAŁY WSYSTKIE ODDZIAŁY

W DNIU 28-12-2017 ZA POKWITOWANIEM ZA ODBIORU.

 

 

                                                               PREZYDIUM  

                                                              ZARZADU OKRĘGU.


WSPÓLNE ZEBRANIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ/zmiana miejsca/


Dodano 28 stycznia 2019 o godz. 20:03

WSPÓLNE ZEBRANIE ZARZĄDU OKRĘGU I KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 02-02-2019 O GODZ. 15.00 LUBAŃ MOTEL ŁUŻYCE.


GKD - Oryginał Orzeczenia z dnia 20.12.2018r.


Dodano 17 stycznia 2019 o godz. 20:52

                Szanowni Państwo, w związku z licznymi telefonami jakie płyną pod adresen Zarządu Okręgu przedstawiamy decyzję wiążącą, w postaci Orzeczenia Głównej Komisji Dyscyplinarnej dotyczącej postanowienia o uchyleniu orzeczenia OKD w sprawie Prezesa Okręgu Jelenia Góra Janusza Wierzbickiego.

---> ORZECZENIE Z DNIA 20.12.2018r. wydane w II INSTANCJI jest prawomocne <---

                                                                    Dobrego sezonu lotowego 2019


ZMIANA TERMINU ZEBRANIA KOMISJI REWIZYJNEJ


Dodano 12 stycznia 2019 o godz. 17:23

ULEGA ZMIANIE TERMIN ZEBRANIA KOMISJI REWIZYJNEJ I ZARZĄDU OKRĘGU NA INNY TERMIN ,KTÓRY ZOSTANIE PODANY PO UZGODNIENIACH. 


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Dodano 7 stycznia 2019 o godz. 19:07

W dniu 13-01-2019 o godz.16.00 w miejscowości Ubocze 300 odbedzie się sprawdzenie przez Komisję Rewizyjną działalności Zarządu Okręgu  za rok 2018.


*ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE *


Dodano 23 grudnia 2018 o godz. 20:18

                                                                                                        * ZYCZY ZARZAD OKREGU*


ZBIÓRKA REPREZENTACJI OKRĘGU NA WYSTAWĘ OGÓLNOPOLSKĄ


Dodano 13 grudnia 2018 o godz. 18:15

W DNIU 02-01-2019/środa/ - OD GODZ. 8.00-10.00 W BOLESŁAWCU PRZY UL.KOMUNY PARYSKIEJ 20 a/od strony garaży siedziba oddz. Bolesławiec/ ODBĘDZIE SIĘ PRZYJMOWANIE GOŁĘBI NA WYSTAWĘ OGÓLNOPOLSKĄ PRZEZ KOL Z. ZŁOTKOWSKIEGO- TEL-601876965


ZEBRANIE ZARZADU OKRĘGU JELENIA GÓRA 09-01-2018


Dodano 2 grudnia 2018 o godz. 20:16

ZEBRANIE ZARZĄDU OKRĘGU JELENIA GÓRA W DNIU 09-12-2018/niedziela/-GODZ. 10.00

MOTEL ŁUŻYCE.tematem zebrania loty okregowe.


Opinia prawna


Dodano 1 grudnia 2018 o godz. 19:14


FACEBOOK


Dodano 19 listopada 2018 o godz. 19:25

ZARZĄD OKRĘGU PZHGP JELENIA GÓRA NIE ODPOWIADA ZA INFORMACJE

ZAMIESZCZANE NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK , KTÓREGO

ZAŁOŻYCIELEM BYŁ POPRZEDNI PREZES.

 

 

                                                                          sekretarz Okręgu


INFORMACJA


Dodano 17 listopada 2018 o godz. 12:47

ZARZĄD OKRĘGU

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁEBI POCZTOWYCH OKRĘG JELENIA GÓRA,

na posiedzeniu w dniu wczorajszym, tj. 16.11.2018r. podjął Uchwały na mocy których zostali zawieszeni w czynnościach PZHGP trzej członkowie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej przy Okręgu Jelenia Góra, za rażące złamanie REGULAMINU KOMISJI DYSCYPLINARNYCH Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.


XXXVI WYSTAWA OKRĘGOWA 2018


Dodano 13 listopada 2018 o godz. 16:40Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 5