Dokumenty
Komunikat ZG 10.2020
Wyniki Okręg 2020 dorosłe
REGION 2018
Okreg wyniki 2018
spis gołębi
Świadectwo (urlopówki dla kierowców) DE
Świadectwo (urlopówki dla kierowców) PL
Wniosek Uchwała na OWZ
Protokół przylotu gołębi
Protokół kontroli punktu wkładań
Orzeczenie OKD
Protokół rozprawy OKD
Pozew - Akt oskarżenia- OKD
Protokół wybory Delegat
Protokół wybory OKR
Protokół wybory OKD
Protokół wybory Zarząd
Protokół wybory Prezes
Protokół komisji mandatowej
Kwestionariusz delegata na OWZD Okręgu
Kwestionariusz delegata na OWZD Oddziału
wniosek o nadanie odznaczeń
Zestawienie kat. młode Region
Zestawienie kat. młode
kat. GMP
kat. D
kat.C
kat.B
kat.A
Plan lotów gołębie młode Region
Plan lotów gołębie młode Okręg
Plan lotów gołębie dorosłe
Wykaz punktów wkładań
Wykaz rozprowadzonych obrączek
Wykaz kwartalny zbiorczy
Wykaz kwartalny
deklaracja wstąpienia PZHGP
Wystawa długa
Wystawa krótka
Pomocnicza karta ocen Wystawa
Dodatkowy Protokół Punktu Wkładań
protokół komisji lotowo-zegarowej
Oświadczenie Oddziałowej Komisji Lotowej
Adresy Zarządów, OKD, OKR
Wykaz Zarządów Sekcji