M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Dokumenty

Wykaz Zarządów Sekcji

Adresy Zarządów, OKD, OKR

Oświadczenie Oddziałowej Komisji Lotowej

protokół komisji lotowo-zegarowej

Dodatkowy Protokół Punktu Wkładań

Pomocnicza karta ocen Wystawa

Wystawa krótka

Wystawa długa

deklaracja wstąpienia PZHGP

Wykaz kwartalny

Wykaz kwartalny zbiorczy

Wykaz rozprowadzonych obrączek

Wykaz punktów wkładań

Plan lotów gołębie dorosłe

Plan lotów gołębie młode Okręg

Plan lotów gołębie młode Region

kat.A

kat.B

kat.C

kat. D

kat. GMP

Zestawienie kat. młode

Zestawienie kat. młode Region

wniosek o nadanie odznaczeń

Kwestionariusz delegata na OWZD Oddziału

Kwestionariusz delegata na OWZD Okręgu

Protokół komisji mandatowej

Protokół wybory Prezes

Protokół wybory Zarząd

Protokół wybory OKD

Protokół wybory OKR

Protokół wybory Delegat

Pozew - Akt oskarżenia- OKD

Protokół rozprawy OKD

Orzeczenie OKD

Protokół kontroli punktu wkładań

Protokół przylotu gołębi

Wniosek Uchwała na OWZ

Świadectwo (urlopówki dla kierowców) PL

Świadectwo (urlopówki dla kierowców) DE

spis gołębi

Okreg wyniki 2018

REGION 2018